Gå til hoved-indhold

Priser

Begravelser.................................................................... .....    700,00 kr.

Møder i huset................................................................. ..   1.200,00 kr.

Fester med 0 til 40 personer.............................................. 1.600,00 kr.

Fester med 41 til 50 personer............................................ 1.670,00 kr.

Fester med 51 til 60 personer............................................ 1.740,00 kr.

Fester med 61 til 70 personer............................................ 1.810,00 kr.

Fester med 71 til 80 personer............................................ 1.880,00 kr.

Fester med 81 til 90 personer............................................ 1.950,00 kr.

Fester med 91 til 100 personer.......................................... 2.020,00 kr.

Fester med 101 til 110 personer........................................ 2.090,00 kr.

Fester med 110 til 149 personer........................................ 2.160,00 kr.

Depositum for leje af huset................................................ 1.000,00 kr.

HUSK :  Depositum skal være indbetalt senest8 dage efter bestilling af huset, eller efter aftale, ellers bortfalder bestillingen.
Ved afbestilling af huset skal dette ske inden 3 måneder før lejemålet, ellers tilfalder depositum forsamlingshuset.

 

Udlejning til fester er normalt fra kl. 08.00 om morgenen den første dag til kl. 05.00 næste morgen, hvor huset skal være tømt og klargjort til rengøring.
Prisen er her ved 40 personerr 1600 kr. over 40 er der et tillæg på 70 kr. for hver 10 antallet stiger med. 

Ved leje af huset til borddækning , forberedelse af mad mm. dagen før arrangementet. Fra kl. 08.00 betales tillæg på 1400,00 kr.

Ved leje af huset til borddækning,  forberedelse af mad mm. dagen før arrangementet. Fra kl. 12.00 betales tillæg på   800,00 kr

Ved leje af huset til borddækning,  forberedelse af mad mm. dagen før arrangementet. Fra kl. 16.00 betales tillæg på   500,00 kr.

Hvis lejer først ønsker at tømme og klargøre huset, dagen efter brug af huset, mellem kl. 05.00 ogkl.12.00 betales et tillæg på 300,00 kr.

Hvis lejer først ønsker at tømme og klargøre huset, dagen efter brug af huset, mellem kl. 05.00og kl. 16.00 betales et tillæg på600,00 kr. 

 

Lejeren er erstatningspligtig for evt. skader på inventar, glas, kummer samt service m.v. i lejeperioden, og vil blive afkrævet et beløb, der svarer til evt. nyanskaffelse eller reparation til dagspris.
Lejeren eller køkkenpersonalet skal selv medbringe køkkenruller, karklude og viskestykker til brug i sal og køkken. Udlejer er ikke forpligtiget til at sørge for papirvarer til maskinen i køkkenet, kun efter nærmere aftale.

 

Når lokalerne afleveres skal bordene være sat på plads som ved ankomst og rengjorte.  Stolene lægges op på bordene hvis de er rene (Snavsede stole efter festen sættes til side til rengøring). Alle gulve skal være grundig fejet, køkkenet, ovne og køleskabe rengjorte. Service afvaskes og sættes på plads som anvist i mappen som forefindes i køkkenet. Der sidder desuden labels rundt omkring som angiver hvor, hvad og hvor mange dele der skal være hvert sted.  Så husk bland ikke delene sammen, men sørg for at alt bliver lagt tilbage som ved ankomst og antallet stemmer.
Køkkenet: Bordene tørres af, vaskene, ovne, fryser, køleskabe rengøres og gulvet fejes

Såfremt dette ikke er gjort, vil der blive opkrævet et ekstra gebyr af udlejeren. Der er slutrengøring med i lejen 
 (3 timer) samt el, vand og varme. Ved ekstra rengøring og optælling er prisen 200 kr. pr. time.

 

Husk: Det er forbudt at slå søm i væggene samt sætte tape og andet i loftet ved evt. ophængning i salen, samt at flytte lamperne.

Overnatning i Forsamlingshuset er ikke tilladt. Gaver og lign. Tages med hjem efter endt fest (der er ingen forsikringsdækning.) Det er heller ikke tilladt at bruge vores service til hjemtransport af mad ud af huset med resterne efter en fest. Sørg for selv at medbringe de nødvendige ting til dette. Ellers må vi fakturere prisen for tingene.

 

Eventuel afbestilling af indgået lejemål skal være tilgået udlejeren skriftligt eller mundtligt senest 3 måneder før lejemålets aftalte ikrafttrædelse. I modsat fald tilfalder depositum udlejeren.
Med mindre andet aftales.

 

Rengøring:

Der vil også ved en evt. nødvendig rensning af stolesæder efter udlejning, blive opkrævet det ekstra beløb som rengøringen af disse medfører. 

 

Se om huset er udlejet på husets udlejningskalender.

 

Udlejning og udlevering af nøgle til huset:

Leje af huset og udlevering af  nøgle mm. sker efter aftale med udlejer pr. telefon eller e-mail.

 

Kontakt udlejer her 

 

Der aftales også med udlejer hvor nøgle til huset skal hentes / afleveres.

Forsamlingshusets udlejning: mobil nr. 2144 5065 

Leje af duge mm.: Aftales med udlejer, da de findes i mange forskellige farver.

Pris for leje af duge er 65 kr. Målene på dugene (hvide) er normalt 1,4m x 2,5m.

Der er mulighed for at bruge WIFI, samt evt. leje af vores anlæg til afspilningaf egen musik fra medbragt computer eller andet.